Rólunk

A Mobility Energy Innovations Kft. egy testvérpár által alapított multidiszciplináris tanácsadó cég, amely magas színvonalú szolgáltatásokat kíván nyújtani a mobilitás, az energetika és innováció területén.

Mobilitás terén a vállalkozás főként állami szereplőkkel működik együtt, jó kapcsolatot ápol több európai várossal, tömegközlekedési szervezettel, egyesülettel, valamint a világ vezető egyetemeivel, kutató intézeteivel. Fő profilja nagy infrastrukturális beruházások előkészítése és a fenntartható városi mobilitási tervezés (SUMP).

Az energiaszerktoron belül a fő hangsúly a szakértői rendszerekre, pédául a távvezetékek dinamikus terhelhetőségére vagy vagyonkezelői, állapotdiagnosztikai rendszerekre irányul. A munkatársak kiváló hírnévnek örvendenek az elosztórendszer üzemeltetők, az átvételi rendszerirányítók,  a kutatószervezetek, a laboratóriumok és a magánvállalatok körében egyaránt.

A cég az ágazatközi területeken kiemelkedő szaktudással rendelkezik. A munkatársak kiterjedt tapasztalattal rendelkeznek közgazdasági elemzések területén mind a közlekedésben, mind az energiaszektorban. Szintén szakembereknek számítanak rendezvényszervezésben a rendezvény típusától (workshop, stakeholder meetingek, projekt meetingek, konferenciák), méretétől (10-600 résztvevő, helyi vagy nemzetközi), vagy helyszínétől (Magyarország vagy külföld) függetlenül. Az innováció területén a csapat rendszeresen közreműködik hazai és európai pályázatok megírásában, továbbá az EU által finanszírozott K+F projektekben partnerként történő résztvételen túl tanácsadói szolgáltatásokat is nyújt ügyfelei részére Horizon2020 pályázatok kapcsán.

A közlekedés területén megszerzett, a projektek megismételhetőségét és méretezhetőségét érintő tapasztalatok segítségével a ME Innovations Kft. sajátos nézőpontot kínál az energiaszektor számára, hiszen a mobilitásban használt intézkedések, eszközök, rendszerek és megközelítések egyaránt relevánsnak és alkalmazhatónak bizonyultak az energiaszektorban is. A csapat tagjai a múltban különböző szerepköröket is betöltöttek, melynek révén magas szintű tudományos kommunikációt nyújtnak ügyfeleiknek, valamint innovatív módszerek segítségével juttatják el a szakmai mondanivalót a nem tudományos közeg számára is. A tulajdonosok webes tervezéssel, programozással és előadásokkal kapcsolatos ismereteinek felhasználásával tartanak webináriumokat és online tanfolyamoka, fejlesztenek oktatási anyagokat. A cég küldetésének tekinti, hogy segítse ügyfeleit fő kompetenciájuk és erőforrásaik kiaknázásában annak érdekében, hogy a K+F kezdeményezésekből jó gyakorlatok alkalmazásával számukra hatékonyan felhasználható üzleti megoldások szülessenek.